Sdílet

Tweet

Goodgame Shadow kings - Dark ages

Goodgame Shadow kings

V kronikách našeho lidu se píše o velké válce. Válce, co si vyžádala spousty životů, válce, jenž málem znamenala konec života, tak jak ho známé. Temná stvoření nazývaná orkové zaplavili naši zem a téměř ji zpustošili k nepoznání. Jen s vypětím všem sil se podařilo spojeným armádám lidí, elfů a trpaslíků krvelačného protivníka porazit. Od těchto dob uplynulo již spousta vody. Na velkolepé vítězství však každý rok vzpomínáme uspořádáním slavností. Ty jsou známé svou hojností, kdy se každý dosyta nají i napije. Není se tedy čemu divit, že jsou každoročně očekávanou událostí, na níž přijíždějí z dalekých končin i zástupci elfů a trpaslíků. Málokoho by v tento okamžik napadlo, jak moc se ty letošní slavnosti budou lišit. V proudu největšího veselý dorazil do města posel trpaslíku se znepokojivou zprávou. Jeskyně trpaslíků byly zdevastovány nájezdem neznámých válečníků. Když o několik hodin později dorazil i posel elfů, bylo jasné, že je zle. Rozlehlé lesy elfů lehly popelem pod válečnou mašinérii orků. Zlo se vrátilo na zemský povrch a okamžitě začalo rozsívat zkázu se zmarem. Pomsta za dávnou potupu přišla rychle a naprosto nečekaně. Tak moc nečekaně. Jak jinak si vysvětlit zaskočené trpaslíky, mocné to válečníky, které jen tak něco nerozhodí.

Porážka dvou urozených ras zasela do srdcí obyvatelstva strach a paniku. I když se to nikdo neodvážil vyslovit nahlas, nyní je na řadě lidstvo. Ohromná armáda orků je v tuto chvíli sice ještě hodně daleko, je však jen otázkou času, kdy se dá do pohybu naším směrem. Marný odpor trpaslíků i elfů bude velice brzy potlačen a pak bude totálnímu chaosu stát jediné, města lidí. Pánem jednoho takového jsem i já a pod tíhou těchto faktů musím začít jednat. Je otázkou, zda bude odpor orkům něco platný, ale bez boje tohle město nedostanou. Ono pojmenování město je v tuto chvíli dost zavádějící. Před touto krizí to zde byla spíše taková vesnička. Jenže s přívalem uprchlíků rosteme rychleji, než je zdrávo. Na to je potřeba zareagovat po hospodářské stránce. Je naprostou nutností vybudovat chatrče pro dřevorubce a kamenolomy. Ty zajistí dostatečnou produkci surovin pro rozšíření města. Nějaké ty příbytky pro uprchlíky jsou naprostou nutností. Do toho je potřeba neprodleně začít posilovat hradby a o dalších stavbách vojenské účelu ani nemluvě. Základem je však dostatečná těžba dřeva a kamene. Bez té jsme na mrtvém bodě a snadnou kořistí pro jakéhokoliv agresora. S fungující ekonomikou bude dost prostředků k verbování stráží. A s každým dalším mužem na hradbách se zvyšuje šance na přežití.

Ve chvíli, kdy se nám daří zajistit adekvátní obranu města, přicházejí na řadu útočné jednotky. Předsunuté tábory orků prozatím nevykazují nepřátelskou aktivitu. Ta je však jen otázkou času. Jen co budou mít v záloze dostatek sil, tak se dá očekávat jejich útok. Není proto od věci je předběhnout a ukázat jim svou sílu. K držení silné armády je zapotřebí dostatečná produkce jídla. Efektivita našich farem v přímé souvislosti rozhoduje o počtu jednotek. Každá totiž vyžaduje pravidelný přísun potravy, aby plnohodnotně plnila svou úlohu. Pokud by jsme neměli čím nakrmit armádu, tak se nám odvděčí dezercí. K naverbování většího počtu, než je únosné tak můžeme přistoupit jen před velkou bitvou, v níž čekáme větší ztráty. Ty se do značné míry dají ovlivnit rozložením útočných sil. Na každé ležení nebo tábor se dá zaútočit ze tří směrů. Ale jak se rozhodnout, kde budou právě tyto jednotky nejúčinnější? K tomu nám složí mystikové. Tito tajuplní kouzelníci dokáží využít svého vnitřního zraku k odhalení slabin v nepřátelské obraně. Tuto znalost následně můžeme uplatnit při rozhodování jakou jednotku kam nasadit a jaké dobývací prostředky ji dát k dispozici. Mystikové jsou taktéž výtečným zdrojem sabotáží. Orkové jsou možná nebezpečná stvoření, ale na jedno ani zdaleka nemaní, na připraveného člověka. Válka o budoucnost světa může započít.

Shadow kings: Dark ages je bezesporu povedeným klonem výtečného Empiru. Takže pokud jste někdy v minulosti tuto hru Goodgame studia hráli, tak přesně víte, do čeho jdete. Programátoři vzali vyzkoušený funkční model a přenesli jej do fantasy světa, kde nesmí chybět žádná oblíbená bytost. Trpaslíci, elfové, mystikové a samozřejmě samotní orkové jsou novou vábničkou na nerozhodnuté hráče, jimž prostředí středověkého hradu přišlo poněkud ponuré. Příjemným vylepšením je i zapojení orků do útoků na městské hradby. Takže i v mírovém stavu k ostatním hráčům tu je stále nebezpečí, s nímž je potřeba počítat. Zkrátka nějaká ta drobná obměna se sem tam najde, ale jinak je to trošku jinak vypadající Empire. Platí tedy i pro tuto hru, že ji lze hrát zdarma bez nějakého většího handicapu. Pro milovníky Pána prstenů a Hobbitů je to prostě to pravé ořechové, na nějž tak dlouho čekali. Dá se proto usuzovat, že i Shadow king by mohl mít ambice hodně vysoko. Ale jak se mu doopravdy bude dařit, ukáže až čas. V tuto chvíli se dá této novince jen popřát hodně věrných hráčů snažících se ubránit zemi před příchodem zla.